ЗМІНЮВАТИ СТАВЛЕННЯ ДО ПЕНСІОНЕРІВ ПОТРІБНО З ЮНОГО ВІКУ