Змінювати ставлення до пенсіонерів потрібно з юного віку