БЕЗПЕРЕЧНИЙ ВНЕСОК
В ЕКОНОМІКУ ТА СУСПІЛЬСТВО

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬГрупа Компаній «ЛІГА» — це сталий, системний бізнес, який не тільки забезпечує високі фінансові прибутки, а й враховує інтереси держави, партнерів, клієнтів, працівників, спільнот тощо. Ми воліємо керувати своїми компаніями на благо всіх зацікавлених сторін, а соціальну й екологічну відповідальність визначаємо одним із найголовніших пріоритетів нашої діяльності.

Так, ми усвідомлюємо значимість результатів нашої роботи для економіки країни та українського суспільства в цілому. Отже наша практика корпоративної соціальної відповідальності — це наш внесок у сталий розвиток України.

Практику корпоративної соціальної відповідальності ГК ЛІГА побудовано відповідно до норм чинного українського законодавства, принципів Глобального договору ООН та Цілей сталого розвитку, визначених світовими лідерами на період до 2030 року, а також із урахуванням рекомендацій та міжнародних стандартів у цій галузі.

ГК ЛІГА є членом провідної незалежної експертної організації з питань корпоративної соціальної відповідальності — Центру «Розвиток КСВ». Разом із іншими компаніями в Україні ми просуваємо принципи відповідального ведення бізнесу. Ба більше, 2019 року ГК ЛІГА отримала головну й найпрестижнішу нагороду з корпоративної соціальної відповідальності на Х Національному конкурсі кейсів у номінації «Бізнес, що змінює країну».

Нині ми визначили шість пріоритетних напрямків діяльності, на яких фокусуємо свою увагу з урахуванням тих сфер, де компанії можуть принести максимальну користь.

The 27-year history of theLIGA GROUP is an almost unique experience for business development in Ukraine based on the principles of responsibility, reliability, and consideration of the interests of the state and the society. Through the daily work of each employee, the LIGA GROUP BUILDING THE DREAMLAND, in which all of us would like to live and which can be passed on to our children with joy and pride. We want to raise the standard of corporate responsibility and to stimulate and inspire other businesses, partners, and society through our own example and activity.