БЕЗПЕРЕЧНИЙ ВНЕСОК
В ЕКОНОМІКУ ТА СУСПІЛЬСТВО

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬГрупа Компаній «ЛІГА» працює як системний відповідальний бізнес, що не лише забезпечує високі фінансові результати, а й враховує інтереси суспільства, беручи на себе відповідальність за вплив, який чинить діяльність кожної Компанії Групи на всі сфери суспільного життя й на довкілля.

Свою роботу в системі Корпоративної соціальної відповідальності ГК ЛІГА будує відповідно до норм чинного українського законодавства та визнаних принципів глобального договору ООН, постійно роблячи свій внесок у досягнення та просування Цілей сталого розвитку ООН.

Корпоративна соціальна відповідальність передбачає ведення бізнесу на умовах неприйняття корупції. Усі Компанії Групи керуються принципами, які встановлюють комплекс правил щодо виявлення, протидії та запобігання корупційним діям у компаніях та поза ними.

Понад чверть сторіччя ми вносимо суттєвий вклад у соціальний та економічний розвиток України. Сталий розвиток українського суспільства є невід’ємним аспектом стратегії ГК ЛІГА. Усе в нашій діяльності базується на прагненні створювати додаткові цінності та блага.

27-річна історія ГК ЛІГА – це майже унікальний для України досвід розбудови бізнесу, що ґрунтується на принципах відповідальності, надійності й урахування інтересів держави та суспільства.

ГК ЛІГА щоденною працею кожного співробітника БУДУЄ КРАЇНУ МРІЇ, в якій хотіли б жити всі ми та яку можна буде з радістю й гордістю передати нашим дітям. Ми хочемо підняти планку стандартів корпоративної відповідальності, власним прикладом і діяльністю стимулювати й надихати інші бізнеси, партнерів та суспільство.